ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Заповненням і відправкою даного формуляра, виключно в межах Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 р № 2297 – VI, я даю свою згоду і дозвіл на збір, обробку та (або) використання інформації щодо моїх персональних даних ТОВ ” ФармЮніон БСВ ДЕВЕЛОПМЕНТ “, як в базу даних адміністратора (надалі -” БСВ “), а також з їх наступною обробкою як самостійно так і з залученням особи, уповноваженої для їх обробки в маркетингових цілях БСВ.
Під персональними даними я маю на увазі будь-яку інформацію, яка відноситься до мене як до суб’єкта персональних даних, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, рік, місяць, дата і місце народження, адреса, сімейний, соціальний стан, освіта, професія, доходи, інша інформація.
Під обробкою персональних даних я розумію збір, реєстрацію, накопичення, передачу, зберігання, адаптацію, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення, знеособлення, знищення і будь-які інші дії (операції) щодо персональних даних.
Я беру до відома, що маю право відкликати згоду на обробку персональних даних шляхом надсилання БСВ відповідного розпорядження в простій письмовій формі, а також інші права по відношенню до моїх персональних даних, які визначені у ст.8 Закону України “Про захист персональних даних”.


Що таке коліки?

Задати питання?